Herdenking Lubbeek 19/08/2018

Herdenking aan oorlogsmonument
Sint-Bernardus Lubbeek 19/08/2018

Staatsbaan 126,  3210 Lubbeek

Zondag 19 augustus 2018
De Nationale Strijdersbond van België afdeling Lubbeek (NSB-Lubbeek),
de parochie Sint-Bernardus en het Gemeentebestuur van Lubbeek nodigen u uit tot het bijwonen van de mis om 09u30 ter herdenking van de oorlogsslachtoffers van WO I en II van Lubbeek Sint-Bernardus in de parochiekerk van Lubbeek Sint-Bernardus.
Na de mis stappen we samen op naar het dienstencentrum “De Sleutel”
voor de receptie, u aangeboden door het gemeentebestuur.