Henri-Chapelle

Amerikaanse begraafplaats Henri – Chapelle ( België ) ( foto´s 2010 )

Het kerkhof werd in september 1944 aangelegd door de 1ste infanteriedivisie van het 1ste Amerikaanse Leger. Vanuit Noord-Frankrijk was dit Leger opgerukt door het zuiden van België. Het leed zware verliezen in de gevechten rond Aken en het Hürtgenwald en in het Duitse tegenoffensief in de Ardennen. In deze fase van de oorlog – van de herfst van 1944 tot het vroege voorjaar van 1945 – was dit gebied juist achter de frontzone gelegen. Naast de gesneuvelden uit de strijd te land werden hier ook de doden uit neergeschoten vliegtuigen samengebracht.

Het kerkhof kwam in zijn huidige vorm gereed in 1960 en werd op 9 juli van dat jaar ingehuldigd.Het werd ontworpen door de architecten Holabird, Root en Burgee uit Chicago. Franz Lipp, eveneens uit Chicago, ontwierp de beplantingen.

De bezoeker komt binnen via de zuilengalerij, die de kapel aan de linkerzijde verbindt met het bezoekers- en administratief centrum aan de rechterzijde. Op de zuilen staan, onder de wapens van de staten die samen de USA vormen, de namen van 450 vermisten. Meestal gaat het om vliegtuigbemanningen, van wie men niets heeft weergevonden of die niet meer geïdentificeerd konden worden.

Achter het bronzen beeld van de aartsengel, met de heldenpalm in de opgestoken hand, strekt zich een groene vlakte uit waarin 7.989 witmarmeren kruisen zijn ingeplant. Ze liggen in acht grote blokken, onderling verbonden door een spel van rechte en gebogen lijnen.