Historisch overzicht

Koninklijk Vereniging NSB Assent – Bekkevoort – Molenbeek –  Wersbeek.

Historisch overzicht van de evolutie van NSB Afdeling Assent naar  NSB Afdeling Assent – Bekkevoort – Molenbeek –  Wersbeek.

Zoals velen wel zullen weten bestonden er in het verleden,verschillende NSB afdelingen binnen één gemeente of fusiegemeente. Binnen onze  fusiegemeente waren dit  Assent, Bekkevoort, Molenbeek en Wersbeek.

De voorbije decennia zijn een aantal van deze lokale NSB verenigingen verdwenen, waaronder Molenbeek en Wersbeek.
In onze fusiegemeente bleven er nog twee afdelingen over, Assent en Bekkevoort.

De NSB Afdeling Assent is een bloeiende vereniging en is de voorbije jaren enorm gegroeid: (vb: 2003: 28 leden, 2010: 110 leden), waarvan bijna de helft van de leden uit de verschillende deelgemeenten komen .
Ook het bestuur is gevormd uit leden van verschillende deelgemeenten.

De andere afdeling, Bekkevoort, was sinds 2000 aangesloten bij een afdeling buiten onze gemeente, nl. Kortenaken.

In overleg met het gemeentebestuur, de kerkelijke overheid en de besturen werd het plan opgevat om te komen tot een rationalisatie van de NSB binnen de fusiegemeente.
Dit zou een verregaand samenwerkingsverband inhouden dat moest opgericht worden onder één naam maar met behoud van de verschillende namen, zonder onderafdelingen en met slechts één statuut en bestuur.
Er werd gestreefd om dit conflictloos te realiseren, in overleg en met zoveel mogelijk inspraak van alle partijen.
Via het ongedaan maken van het wederzijds akkoord en het terugsturen van de fondsen naar Brussel en het vaandel naar de thuisgemeente hield de tweede NSB afdeling binnen de fusiegemeente medio 2008 de facto op te bestaan.

Achtereenvolgens werd het unificatieproject aan het Provinciaal Bestuur voorgelegd en goedgekeurd op 14 november 2008.
De eigen statutaire vergadering had op 12 april 2008 reeds zijn principiële goedkeuring aan het project besproken en werd unaniem goedgekeurd door de 50 deelnemers.
De uitbreiding van de bevoegdheden en de nieuwe naam werd officieel nog een tweede maal ter goedkeuring voorgelegd op 20 sept 2008, dit in aanwezigheid van een Provinciaal bestuurslid.
Het advies dat aan NSB nationaal gevraagd werd, werd op vlak van procedure gevolgd en op 22 januari 2009 werd de uitbreiding en vooral de nieuwe bevoegdheid en naam door NSB nationaal goedgekeurd.
Op 18 juni 2009  werd het vaandel van Bekkevoort door de Heer Burgemeester tijdens de statutaire vergadering plechtig aan het bestuur overhandigd en heeft het zijn plaats terug ingenomen naast de andere vaandels van de fusiegemeente.