Vlag Hijsen

Datums waarop de Belgische vlag moet gehesen worden

belgische vlag

20 januari : verjaardag van H.M. Koningin Mathilde

17 februari : ter nagedachtenis van de overleden leden van de koninklijke familie

7 april : dag ter ere van de Belgische soldaten die overleden zijn tijdens vredesoperaties, met inbegrip van de humanitaire operaties sinds 1945

15 april : verjaardag van Z.M. Koning Filip

1 Mei : Dag van de arbeid

5 Mei : Dag van de Raad van Europa, opgericht in 1949

8 Mei : Verjaardag van de geallieerde overwinning in 1945 en einde van de genocide

9 Mei : Dag van Europa ( verjaardag van de verklaring tot oprichting van de Europese Unie door Robert Schuman in 1950 )

11 juli :  Feest van de Vlaamse Gemeenschap (Belgische vlag mag )

21, 22 en 23 juli : Nationale Feestdag

24 oktober : Dag van de verenigde naties

11 november : Wapenstilstand

15 november : Koningsdag

4 december : huwelijksverjaardag van HH MM Koning Filip en Koningin Mathilde

Dag van de Europese verkiezingen ( geen vaste datum )

 

uitzonderingen:

  • op 8 mei en 11 november hoeven alleen de Vlaamse en de Belgische vlag gehesen te worden. Het hijsen van de Europese vlag mag.
  • op 9 mei en op de dag van de Europese verkiezingen hoeven alleen de Vlaamse en de Europese vlag gehesen te worden, de Belgische vlag mag.
  • op 11 juli hoeft alleen de Vlaamse vlag gehesen te worden, de Belgische en Europese vlag mag, maar is niet verplicht.

Bij bijzondere gebeurtenissen geeft de overheid specifieke instructies bijvoorbeeld

  • het huwelijk of het overlijden van het staatshoofd
  • het officiële bezoek van buitenlandse staatshoofden
  • specifieke herdenkingen of andere speciale omstandigheden en tragische gebeurtenissen.